16 – 18 lutego – Kobanya – zalana kopalnia w Budapeszcie

Nitroks EAN
Enriched Air Diver – nurkowanie na nitroksie 13.12
6 grudnia 2017
Nurkowych Świąt
Nurkowych Świąt!
22 grudnia 2017
W lutym 2018 wracamy do kopalni wapienia Kobanya. Zalana kopalnia w centrum Budapesztu to kolejna z perełek nurkowej Europy i kolejne miejsce na liście obowiązkowych punktów nurkowych do zaliczenia w życiu. Znajdziemy ją w budapesztańskiej dzielnicy niecałe osiem kilometrów od centrum miasta. W tym miejscu, w XVIII wieku wydobywano wapień wykorzystywany przy budowie wspaniałej budapesztańskiej architektury. Później podziemia wykorzystywał browar. O skali tego miejsca mogą mówić jego korytarze, którymi poruszały się niegdyś ciężarówki transportujące piwo.
Jedziemy tam na weekend 16 – 18 lutego. Pojawiamy się w piątek pod wieczór, zwiedzamy miasto i nurkujemy w kopalni. Powrót w niedzielę lub w poniedziałek.