Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu (Enriched Air Diver)

Planujesz wyjazd na safari nurkowe? Chcesz często nurkować kilka dni pod rząd? Czujesz potrzebę przebywania dłużej pod wodą? Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu jest kursem dla Ciebie.

Co daje ta specjalizacja:
Możliwość wydłużenia czasu przebywania pod wodą i podniesienia bezpieczeństwa nurkowań w ramach limitów bezdekompresyjnych. Ten kurs otwiera możliwości uczestniczenia w kursach technicznych z wykorzystaniem wzbogaconego powierza.

- poznanie zasad bezpieczeństwa oraz korzyści płynące z korzystania z takich mieszanek gazów
- zaznajomienie się z potencjalnymi niebezpieczeństwami i ryzykiem związanym z nurkowaniem na wzbogaconym powietrzu zawierającym do 40% tlenu
- poznanie teorii metod planowania bezdekompresyjnego nurkowania z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza .
- poznanie wymogów dotyczących sprzętu wykorzystywanego przy nurkowaniu z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza (nitrox-u)

Część teoretyczna
Kurs składa się jedynie z części teoretycznej, czyli wykładu wprowadzającego do planowania nurkowania z użyciem mieszanki wzbogaconej i jej wpływu na przebieg nurkowania - wydłużonych limitów czasowych, ale zmniejszających się limitów głębokości w zależności od wartości procentowej tlenu. W ramach zajęć zapoznajemy uczestników z analizatorem tlenu - urządzeniem badającym skład mieszanki oddechowej w butli. Uczestnicy uczą się analizować zawartość butli nurkowej a także dowiadują się jak przygotowuje się wzbogacone mieszanki oddechowe. W ramach dodatku każdy uczestnik ma prawo do jednokrotnego naładowania swojej butli lub wypożyczanej butli na wyjazd wyznaczoną mieszanką nitroksową.

W trakcie tych zajęć można nauczyć się:

w jaki sposób przygotowuje się nitrox,
jak przeprowadzić dokumentacje nurkowania na wzbogaconym powietrzu,
samodzielnie planować nurkowanie z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza w zakresie od 22% do 40% zawartości tlenu,
analizować zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej znajdującej się w butli.

ean
Kto może się zapisać?

Posiadacz certyfikatu PADI Open Water Diver (PADI Junior Open Water Diver) lub stopnia równorzędnego innej organizacji. Wiek - minimum 12 lat..

Cenniki kursów i specjalizacji